Optisk sortering

Optibag anläggningar kan byggas i många varianter för att tillgodose det aktuella behovet. De kan byggas så att en framtida expansion gällande kapacitet samt tillkommande fraktioner kan göras på ett effektivt samt ekonomiskt sätt.  Följande siffror är generella. För att få fram exakta uppgifter gällande ett projekt skall man genomföra en detaljerad beräkning baserad på var anläggningen placeras, eventuell anpassning till befintliga lokaler, exakt antal fraktioner, antal tillgängliga driftstimmar, hur inleveranserna ser ut samt den exakta årskapaciteten som behövs.

Det är väsentligt att detta kopplas till önskat slutresultat och fraktionernas renhet.

Kapacitet

En Optibaganläggning består av 1-4 st sorteringslinjer. Varje individuell linje har en sorteringskapacitet av 7-9 ton per timma. Detta innebär att en anläggning med 3 sorteringslinjer som används i 1 skift har en teoretisk årskapacitet på ca 50.000 årston.

Sorteringseffektivitet/Sorteringsnoggrannhet

Dessa två faktorer är de viktigaste när det gäller en optisk sortering. Det är ytterst viktigt att inkludera kravet på anläggningens effektivitet samt noggrannhet vid en upphandling. Följande skiss visar hur Optibag beräknar dessa faktorer.

Energiåtgång

En ”normal” anläggning med 3 st sorteringslinjer för två fraktioner har en installerad effekt på ca 140 kW.  Den nyttjade effekten är dock betydligt mindre, ca 30-50% av den installerade effekten. 

Energibehovet varierar givetvis något beroende på antal linjer, fraktioner mm. De erfarenheter vi har visar dock på ett behov motsvarande 3-6 kW per ton vid optisk sortering.

Nyttjandegrad

En optisk sorteringsanläggning är designad så att med normal bemanning så körs denna utan stopp/uppehåll för raster, skiftbyten eller dyl. Vår erfarenhet visar att nyttjandegrad ligger på 98%.

Skicka sidan

Tipsa en vän eller kollega om Optibag.