Optibag-konceptet är ett Smart källsorteringssystem där alla sorterar sitt avfall efter sitt eget behov i olika färgade påsar.

Optibag konceptet kräver minimalt utrymme och minskar avfallstransporterna