Bakgrund

2009 invigdes, på anläggningen Haldarud i Oslo, Norges största satsning på optisk sopsortering.

Oslos kommuns målsättning är att man skall ha ett kretsloppsbaserat avfallssystem. Idag återvinns 30 % av Oslos hushållsavfall till nya produkter. Återvinningsgraden skall ökas till minimum 50% innan 2014 så den utvidgade källsorteringen är en viktig del för att uppnå detta.

Lösningen

Systemet skall hantera tre fraktioner, som dom boende i Oslo sorterar i tre olikfärgade påsar. Fraktionerna är matavfall (grön påse), plastavfall (blå påse) samt restavfall (valfri påse). Matavfall kommer att användas vid produktion av biogas samt biogödsel (anläggning under projektering), plastavfall kommer att skickas till materialåtervinning och restavfallet går till energiåtervinning i befintlig anläggning på Haraldrud.

Fortsatt utveckling

Ytterligare anläggningar kommer att byggas och när systemet är fullt utbyggt kommer det årligen att hantera 200 000 ton hushållsavfall. Detta omfattar hushållsavfallet från alla invånare i Oslo (580 000 inv. 2009).

Skicka sidan

Tipsa en vän eller kollega om Optibag.