Stockholmshushållen positiva till gröna påsen


2013-05-20


2 800 hushåll i Stockholms erbjöds att vara med i försöket att sortera ut sitt matavfall i gröna påsar. Och intresset för att vara med i försöket har varit stort.
- De reaktioner vi har fått har varit positiva och intresset från hushållen att vara med i försöket är stort, berättar projektledaren Maria Arveström på Trafikkontoret i Stockholm stad.

 

Precis som alla andra kommuner i landet ska Stockholms stad samla in 50 procent av sitt matavfall till 2018. För att lyckas med det i Stockholm kommer flera tekniska lösningar att användas. Optisk sortering kan bli ett av dessa system. Sedan i februari sorterar 2 700 hushåll i flerfamiljshus hos Familjebostäder och Stockholmshem sitt matavfall i gröna påsar i ett försök som ska pågå till november i år.

- Det är lite tidigt att dra några slutsatser av försöket ännu, det vi kan se efter tre månader är att den insamlade volymen av matavfall ökar. Det visar de statistik-körningar som vi får var fjärde vecka på avfallslassen, säger Maria Arveström.

Under försöket körs avfallet till Telge Återvinning i Södertälje, där den optiska sorteringsanläggning från Optibag sorterar ut den gröna påsen med matavfallet innan den blir till slurry för biogas och biogödsel.

- Fram till november ska vi göra två plockanalyser för att se vad som slängs i den gröna påsen. Vårt mål är givetvis att samla in så mycket matavfall som möjligt, men något exakt kilo-mål för varje hushåll har vi inte satt upp, fortsätter Maria Arveström.

Innan försöket drogs igång gjordes en enkätundersökning för att ta reda på hushållens attityder och inställning till avfallshantering, källsortering och utsortering av matavfall. På påståendet ”Jag tycker generellt sett att idén om att sortera ut matavfall är bra” instämde 73 procent av dem om svarade på enkäten.

- Och nästan lika många, 65 procent, av de tillfrågade instämde helt med påståendet att ”Jag tror att jag kommer att börja matavfallssortera när Gröna påsen-försöket börjar”. De reaktioner vi har fått hittills har överlag varit positiva. Och flera fastighetsägare som inte kunde vara med i försöket har hört av sig till oss och visat intresse för optisk sortering, berättar Maria Arveström.

 

Skicka sidan

Tipsa en vän eller kollega om Optibag.