KSRR sorterar för fullt.


2017-04-07


Den nya sorteringsanläggningen för matavfall är nu på plats på Moskogens avfallsanläggning utanför Kalmar.

Efter att Optibag fått förtroendet att bygga om den optiska sorteringsanläggningen på Moskogen i Kalmar, som ägs och drivs av KSRR, så fungerar nu sorteringen till ägarnas belåtenhet.

Överlämningen genomfördes den 15 mars, efter 4 veckors provdrift. KSRR ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall inom Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås kommun.

Den optiska sorteringen har en kapacitet på 18 ton i timmen och de gröna påsarna separeras i en hastighet av fyra påsar i sekunden.De gröna påsarna med matavfall sorteras ut till en förbehandling som levererar biomassa till More biogasanläggning. Restavfallet omvandlas i en separat anläggning till en bränslefraktion som används i cementindustrin. Den optiska sorteringen är därmed nyckeln till att de båda behandlingsanläggningarna skall fungera. Dessutom är den förberedd för att sortera flera fraktioner av t.ex. förpackningar om kommunerna i framtiden skulle välja att sortera ut dessa hemma istället för på återvinningsstation.

Skicka sidan

Tipsa en vän eller kollega om Optibag.