Optibag inviger världens största optiska sorteringsanläggning för källsorterat hushållsavfall


2009-12-08


Optibag har fortsatt stor framgång i Norge. Under de senaste 10 åren har ett flertal anläggningar installerats från norr till söder. Den 8 december invigs den största anläggning som Optibag levererat i Oslo. När systemet är fullt utbyggt 2011 kommer det finnas 4 miljoner ”användare” av Optibag i Norge.

Pressrelease
Mjölby 8 december 2009

Det är den första OptiBag anläggningen placerad hos EGE i Haraldrud som nu invigs och denna kommer att sortera 100 000 ton hushållsavfall per år.  Ytterligare anläggningar kommer att byggas och när systemet är fullt utbyggt kommer det att hantera 200 000 ton hushållsavfall.  Detta omfattar hushållsavfallet från alla invånare i Oslo (580 000 inv. 2009).

Systemet skall hantera tre fraktioner, som dom boende i Oslo sorterar i tre olikfärgade påsar.  Fraktionerna är matavfall (grön påse), plastavfall (blå påse) samt restavfall (valfri påse).  Matavfall kommer att användas vid produktion av biogas samt biogödsel (anläggning under projektering), plastavfall kommer att skickas till materialåtervinning och restavfallet går till energiåtervinning i befintlig anläggning på Haraldrud.

Oslos kommuns målsättning är att man skall ha ett kretsloppsbaserat avfallssystem.  Idag återvinns 30 % av Oslos hushållsavfall till nya produkter.  Återvinningsgraden skall ökas till minimum 50% innan 2014 så den utvidgade källsorteringen är en viktig del för att uppnå detta.

"Vi ser att vår framgång i Norge till stor del beror på att antalet fraktioner ofta är flera än i Sverige.  I Norge har man ett tydligt system där kommunen är ansvarig för att allt avfall som genereras i hemmet, dvs. matavfall, brännbart, förpackningar, tidningar osv. " säger Stefan Holmertz, VD, OptiBag Systems AB.

Sverige på frammarsch
”Vi ser nu ett ökat intresse för källsortering med optisk sortering även i Sverige, där man i vissa projekt skissar på ett ökat antal fraktioner" säger Stefan K.A. Nilsson, Marknadschef, OptiBag Systems AB. 
"Idag finns det politiska beslut i Eskilstuna, Kalmar (KSRR) samt Linköping att införa system för optisk sortering av hushållsavfall" fortsätter Stefan K.A. Nilsson.

"OptiBag Systems AB är en världsledande leverantör av optiska sorteringsanläggningar för källsortering av hushållsavfall i olikfärgade påsar direkt i hemmet.  Systemet kräver ingen förändring av det befintliga insamlingssystemet.  Vi utvecklar, designar, levererar samt installerar kompletta anläggningar för källsortering av hushållsavfall och förbehandling av biologiskt avfall (matavfall). Våra kunder är såväl städer, kommuner samt privata entreprenörer inom avfallshantering. Huvudkontoret finns i Mjölby och vårt arbetsfält är hela världen, där vi verkar genom våra återförsäljare.  OptiBag Systems AB ägs av Envac AB som ingår i Stena koncernen."

För ytterligare information kontakta:
Stefan Holmertz, VD, OptiBag Systems AB
Telefon: 0142-18509
E-post: stefan.holmertz@optibag.se

Stefan K.A. Nilsson, Marknadschef, OptiBag Systems AB
Telefon: 0142-185 45
E-post: stefan.nilsson@optibag.se

Skicka sidan

Tipsa en vän eller kollega om Optibag.