Optibag skall leverera en anläggning för optiskt sortering av hushållsavfall till Eskilstuna Energi & Miljö


2010-03-18


Optibag har fått en order på 31 miljoner kronor från EEM. Leveransen är en anläggning för optisk sortering för hushållsavfall i färgade påsar i 6 olika fraktioner.

Från och med januari 2011 är det dags för villahushållen i Eskilstuna att sortera sitt hushållsavfall i olikfärgade påsar. Det som skall sorteras är matavfall (grön påse), mjuka och hårda plastförpackningar (orange påse), pappersförpackningar (gul påse), tidningar (blå påse), metall grå påse) samt restfraktion som går till energiåtervinning. Påsarna läggs i det befintliga sopkärlet. Avfallet transporteras därefter till en OptiBag anläggning som automatisk sorterar påsarna efter färg. Matavfallet kommer att användas till biogasproduktion, restfraktionen går till energiåtervinning och övriga fraktioner återvinns. Målsättningen är att göra det enkelt för alla att källsortera direkt hemma och slippa transporten till en återvinningsstation.

Redan 2006 påbörjade man en utökning av källsorteringen i Eskilstuna, där hushållen och verksamheter sorterar i olikfärgade påser för matavfall, brännbart- och icke brännbart avfall. Detta speciellt för att utvinna biogas av matavfallet som används till stadens biogasbussar och privatfordon.

Eskilstunas val föll på optisk sortering då man anser att detta gör det enkelt och hygieniskt att källsortera sitt hushållsavfall direkt i hemmet. Systemet ger också miljöfördelar på transportsidan. Med sortering i olikfärgade påsar kan man hämta alla fraktioner från hushållet med de befintliga sopbilarna vid ett och samma tillfälle. Antalet transporter minimeras jämfört med andra lösningar för källsortering hemma. Man ser även fördelar med att använda plastpåse för matavfallet då detta minimerar lukt under sommaren samt problem med fastfrysning i kärlen vintertid.

Sverige på frammarsch
”Historiskt har vi haft stor framgång i Norge men vi ser nu ett ökat intresse för källsortering med optisk sortering även i Sverige,” säger Stefan K.A. Nilsson, Marknadschef, OptiBag Systems AB.
"Idag finns det politiska beslut i Kalmar (KSRR) samt Linköping att införa system för optisk sortering av hushållsavfall" fortsätter Stefan K.A. Nilsson.

"OptiBag Systems AB är en världsledande leverantör av optiska sorteringsanläggningar för källsortering av hushållsavfall i olikfärgade påsar direkt i hemmet. Systemet kräver ingen förändring av det befintliga insamlingssystemet. Vi utvecklar, designar, levererar samt installerar kompletta anläggningar för källsortering av hushållsavfall och förbehandling av biologiskt avfall (matavfall). Våra kunder är såväl städer, kommuner samt privata entreprenörer inom avfallshantering. Huvudkontoret finns i Mjölby och vårt arbetsfält är hela världen, där vi verkar genom våra återförsäljare. OptiBag Systems AB ägs av Envac AB som ingår i Stena koncernen.”

För ytterligare information kontakta:
Stefan Holmertz, VD, OptiBag Systems AB
Telefon: 0142-18509
E-post: stefan.holmertz@optibag.se

Stefan K.A. Nilsson, Marknadschef, OptiBag Systems AB
Telefon: 0142-185 45
E-post: stefan.nilsson@optibag.se

Skicka sidan

Tipsa en vän eller kollega om Optibag.