Optibags användargrupp

En användbar resurs och ett intressant och lärorikt forum för Optibag-användare.

Regelbundet inbjudes alla användare av optisk sortering för att diskutera utveckling, utbyta erfarenheter och träffas för att ha trevligt.

Mötena planeras ca en gång per år, och förläggs vanligen till den senast byggda anläggningen eller i samband med något annan intressant aktivitet.

Exempel på program är:
Underhåll av anläggningar, distribution av påsar, kvalité, resultatanalyser plockanalyser, Informationskampanjer, marknadsundersökningar teknik utveckling mm.

Användarmötena har visat sig vara mycket värdefulla och välbesökta.

För mer information om träffarna eller användargruppen kontakta:
Patrick Colldin
Telefon: 0142-185 43
E-post: patrick.colldin@optibag.se

 

Skicka sidan

Tipsa en vän eller kollega om Optibag.