Avfallsbehandlare


Optibag är ett säkert, välbeprövat system för avfallshantering. Systemet redovisar klara ekonomiska och miljömässiga fördelar och har en unik utvecklingspotential. Vid nya eller utökade sorteringskrav kan ytterligare påsar i nya färger enkelt adderas i hanteringen.

En bärande idé i Optibag-konceptet är att erbjuda en komplett, fungerande totallösning. Vi levererar nyckelfärdiga anläggningar med funktionsgaranti.

Källsortering, biogas och miljö

De allra flesta kommuner har miljömål som ska uppnås. Ett flertal studier har visat att man har väsentligt färre transporter och därmed mindre utsläpp av CO2 (koldioxid) med Optibags sorteringssystem jämfgört med flerkärlssystem. På Optibag är vi stolta över att vara rädda om vår planet tillammans med våra användare!

Skicka sidan

Tipsa en vän eller kollega om Optibag.