Bakgrund

Redan 2006 påbörjade man en utökning av källsorteringen i Eskilstuna, där hushållen och verksamheter sorterar i olikfärgade påser för matavfall, brännbart- och icke brännbart avfall. Detta speciellt för att utvinna biogas av matavfallet som används till stadens biogasbussar och privatfordon.

Målsättningen är att göra det enkelt för alla att källsortera direkt hemma och slippa transporten till en återvinningsstation.

Vår lösning

Från och med januari 2011 är det dags för villahushållen i Eskilstuna att sortera sitt hushållsavfall i olikfärgade påsar. Det som skall sorteras är matavfall (grön påse), mjuka och hårda plastförpackningar (orange påse), pappersförpackningar (gul påse), tidningar (blå påse), metall grå påse) samt restfraktion som går till energiåtervinning. Påsarna läggs i det befintliga sopkärlet.

Avfallet transporteras därefter till en OptiBag anläggning som automatisk sorterar påsarna efter färg. Matavfallet kommer att användas till biogasproduktion, restfraktionen går till energiåtervinning och övriga fraktioner återvinns.

Varför valde man Optibag?

Eskilstunas val föll på optisk sortering då man anser att detta gör det enkelt och hygieniskt att källsortera sitt hushållsavfall direkt i hemmet. Systemet ger också miljöfördelar på transportsidan.

Med sortering i olikfärgade påsar kan man hämta alla fraktioner från hushållet med de befintliga sopbilarna vid ett och samma tillfälle. Antalet transporter minimeras jämfört med andra lösningar för källsortering hemma. Man ser även fördelar med att använda plastpåse för matavfallet då detta minimerar lukt under sommaren samt problem med fastfrysning i kärlen vintertid.

Skicka sidan

Tipsa en vän eller kollega om Optibag.