Fortsatta framgångar för Optibag-konceptet

HEM (Halmstad Energi och Miljö) investerar i anläggning för Gröna påsen

2014-09-03


Fortsatta framgångar för Optibag-konceptet då kontrakt har signerats för två anläggningar under sommaren. Det är HEM (Halmstad Energi och Miljö AB) samt Renovation i Grenland (Bamble, Porsgrunn, Siljan och Skien kommun i Norge) som tecknat kontrakt. Det totala ordervärdet för anläggningarna är 52 miljoner.

Anläggningen till HEM byggs för 2 fraktioner, mat- samt restavfall, med möjlighet att utökas till totalt 6 fraktioner. Sorteringskapaciteten är 34 000 årston i grundutförandet. Inkluderat Halmstad så är det dryga 700 000 personer i Sverige som källsorterar med Optibag-konceptet. Sorteringen kommer införas hösten/vintern 2015.

När anläggningen i Skien är driftsatt kommer det vara över en miljon personer, alltså 20 % av den norska befolkningen, som har Optibag för sin källsortering i Norge. Skien kommer sortera i tre fraktioner, matavfall, plastförpackningar samt restavfall. – Vi ser ett ökande intresse för vårt koncept som spänner över små som stora kommuner. Bl.a. finns det politiskt beslut att införa optisk sortering i Stockholms stad senast 2018. Vi ser även ett ökat intresse globalt från större städer för vårt koncept säger Stefan K.A. Nilsson, Marknadschef på Envac Optibag AB.

– Att vi valde optisk sortering med olikfärgade påsar beror på att det inte kräver så stor beteendeförändring hos kunden. Matavfallet går i en påse och övriga hushållsavfallet till den andra påsen för förbränning, och allt slängs i samma kärl och hämtas upp av fordon som vi har i dagens bilpark, säger John Eriksson, verksamhetsområdeschef för avfall och återvinning på HEM.

För mer information om Envac Optibag och optisk sortering av avfall, kontakta:

Stefan Holmertz, VD, Envac Optibag AB
Telefon: 0142-185 09
E-post: stefan.holmertz@optibag.se

Stefan K.A. Nilsson, Marknadschef, Envac Optibag AB
Telefon: 0142-185 45
E-post: stefan.nilsson@optibag.se

Skicka sidan

Tipsa en vän eller kollega om Optibag.