Optibag Källsorteringssystem

Optibag är ett mycket rationellt och kostnadseffektivt insamlings och källsorteringskoncept för hushållsavfall, restauranger, affärsrörelser eller liknande.

Man använder olika färger på plastpåsar för att enkelt markera vilken typ av avfall som påsen innehåller. Hushållens avfall sorteras normalt i 30 liters handelspåsar av plast:
Matavfall i Gröna påsar
Brännbart avfall i Röda påsar
Svarta eller vita påsar används i regel som restfraktion.
Förpackningsmaterial och tidningar går också utmärkt att hantera i detta källsorteringsystem.
Påsar och säckar upp till 125 liter och 15 kg vikt kan hanteras i anläggningarna.

Sorteringssystemet identifierar olika färger och storlekar på påsar och sorterar ut dessa I till olika behandlingar. De olika behandlingsstegen efter sortering kan vara att ta bort påsen och behandla innehållet i påsen. Systemet klarar idag upp till 97% utsortering av alla påsar i en given kulör. Påsar som inte är godkända eller löst material passerar rakt fram i sorteringen och behandlas som en restfraktion.

Varje kulör på påsar betraktas som en fraktion. Syetemet kan idag hantera upp till 9 olika fraktioner.

För hushållen innebär detta att allt avfall som kan lämnas i påsar och säckar kan ske vid fastigheten. Detta innebär mycket effektiva transporter eftersom man inte behöver separera avfallet under transport, och därmed kan insamlings kostnaderna minimeras

Kvalitén har visat sig mycket hög på samtliga fraktioner det som människor stoppar i påsarna är till 90-99 % rätt sorterat. Skillnaderna i kvalité och sorteringsvillighet beror på information, motivation, taxekonstruktion och framför allt insamlinspersonalens arbetsrutiner

Fördelar:
Optibag källsorteringsystem är designat för att vara så enkelt och ekonomiskt som möjligt.
Ingen förändring i insamlingstrutinerna behövs. Sytemet tillåter dock inte insamling med papperssäckar eller papperspåsar.
Inga nya fordon behövs och inga nya ombyggnader i fastigheter behövs.

Erfarenheterna visar att innevånarna accepterar denna typ av källsortering mycket snabbt och kvalitén på det insamlade materialet är genomgående hög.

Skicka sidan

Tipsa en vän eller kollega om Optibag.