Källsorteringens renässans!

Idag känns det naturligt för oss att källsortera eftersom det är en viktig del i vårdandet av vår miljö, bl a därför att:

  • Vi ökar vårt miljömedvetande
  • Vi lär oss vad som är farligt avfall
  • Vi tar bättre vara på våra naturresurser och råvaror
  • Vi spar energi
  • Vi får renare fraktioner för återvinning
  • Vi reducerar mängden till deponi


Idag känns det naturligt för oss att bidra till effektiv återvinning av material och energi genom att källsortera.

Det mesta av avfallet går att återvinna eller återanvända. Undersökningar utförda på hushållsavfall visar att över 90% av det som slängs går att återvinna.

Andra undersökningar visar också att sortering vid källan ger mycket högre kvalitet på insamlade material än om man först slänger allt i samma kärl och sedan eftersorterar i en central anläggning.

Det allra viktigaste är alltså att skapa bra källsorteringssystem som innebär att kvalitetssäkrade material kan tas tillvara av återvinningsföretagen. Så länge det är ekonomiskt och miljömässigt försvarbart ska man sortera i så många fraktioner som möjligt. Det är viktigt att sopkärl och andra insamlingsbehållare fungerar bra så att det underlättar arbetet.

Optibag är ett väl beprövat system för hantering av källsorterat hushållsavfall. Det är enkelt och kostnadseffektivt att både installera och att använda. Vid nya eller utökade sorteringskrav kan ytterligare fraktioner enkelt tillföras systemet.

 

Skicka sidan

Tipsa en vän eller kollega om Optibag.