Om Optibag

Optibag är en världsledande leverantör av optiska sorteringsanläggningar för källsortering av hushållsavfall i olikfärgade påsar direkt i hemmet. Systemet kräver ingen förändring av det befintliga insamlingssystemet. Vi utvecklar, designar, levererar samt installerar kompletta anläggningar för källsortering av hushållsavfall och förbehandling av biologiskt avfall (matavfall).

Våra kunder är såväl städer, kommuner samt privata entreprenörer inom avfallshantering. Huvudkontoret finns i Mjölby och vårt arbetsfält är hela världen, där vi verkar genom våra återförsäljare. Optibag ägs av Envac AB som ingår i Stena koncernen.

Optibag - på människans villkor
Optibag-konceptet är utvecklat för att medverka till en bättre, både yttre och inre, miljö. Avfallet transporteras emballerat genom hela insamlings-, transport och avskiljningsprocessen. Den helautomatiska optiska sorteringen styrs och kontrolleras av operatören, via datorer, från ett kontrollrum. Detta sammantaget ger en modern, hygienisk arbetsmiljö och en ren, miljöriktig hantering genom hela processen.

Optibag – en öppen potential för framtiden
Optibag är ett säkert, väl beprövat system för avfallshantering. Systemet redovisar klara ekonomiska och miljömässiga fördelar – och det har en unik utvecklingspotential! Vid nya eller utökade sorteringskrav kan enkelt ytterligare påsar i nya färger adderas i hanteringen. Detta kan gälla allt från en restfraktion till olika frekventa returprodukter som hårdplast eller returpapper. Denna öppenhet ger Optibag-systemet en unik beredskap inför framtiden. Oavsett vilka krav som kommer att ställas på avfallshantering, skall Optibag systemet kunna motsvara de högt ställda kraven.

”Turn-key”-anläggningar med funktionsgaranti
Vi vill bespara våra uppdragsgivare de dyrbara ”försök och misslyckanden” som ofta följer med installationen av ett nytt avfallshanteringssystem. En bärande idé i Optibag-konceptet är därför att erbjuda en komplett, fungerande totallösning. En viktig del i detta är våra nyckelfärdiga anläggningar med funktionsgaranti.

Skicka sidan

Tipsa en vän eller kollega om Optibag.