Optibags historia

 

2010
Optibag erhåller kontrakt 4 mars med Eskilstuna Energi & Miljö AB om optisk sortering i 6 olika fraktioner. Anläggningen skall vara i drift januari 2011.
Optibag projekterar Klemetsrudnaläggningen i Oslo som skall levereras 2011.

2009
Nytt kamerasystem har färdigutvecklats och levereras till Oslo samt flera andra anläggningar. Anläggningen i Haraldrud Oslo monteras.
Optiska sorteringsanläggningen på Haraldrud i Oslo invigs 4 oktober.

2008
Optibag skriver kontrakt med EnergiGenvinningsEtaten EGE i Oslo Kommun. Anläggningen är den största som byggts hitintills med total kapacitet av minst 150 000 ton och option på ytterligare 50 000 ton.
Optibag bygger en ny Enviflex-line för mottagning och förbehandling av organsiskt avfall till ACEA i Pinerolo Italien.
Optibag bygger ny mottagningsficka i Shmil.
Nantes i frankrike bygger ut sin Optiska sortering.

2007
Oslo kommun väljer optisk sortering för fastighetsnära insamling av hushållsavfall.
Optibag levererar anläggningen för Optisk sortering i Montpellier i Frankrike.
Optibag levererar två anläggningar för öppning av påsar till Renovest och Senja Avfall i Norge.
Tromsö bygger till utsortering av 2 fraktioner.
Optibag renoverar en tidigare levererad papperssorteringanläggning på SSR i Ulseinsvik.
Officiell invigning av London-anläggningen, Londons första optiska sopsortering.

2006
Optibag bygger sin första anläggning i Frankrike, i Nantes. Den andra franska ordern går till Montpellier.
En optisk sorteringsanläggning med integrerat Envac-system startas i Tromsö.
Anläggningen i London sätts i produktion.

2005
Optibag bryter in på den Brittiska marknaden och erhåller en order på 5 st sorterningsanläggningar till Shanks East London tillsammans med vår agent SFL-Group.
Renovest anläggningen byggs om för sortering av 5 fraktioner.

2004
Utbyggnad av fyra anläggningar i Norge med extra avslagare för att sortera ut plast.
Bromölla kommun startar källsortering av 3 fraktioner med hjälp av optisk sortering.
Tromsö kommun i Norge beslutar sig för att bygga ett avfallscenter med integrerad sopsug och optisk sortering.

2003
Finnmark Miljötjeneste AS. Lakselv i Norge. Källsortering i 3 fraktioner: matavfall, brännbart och rest. Där man tillverkar bränslepellets av den brännbara fraktionen.

2002
Barcelona. Första anläggningen i Spanien levereras till en recyclinganläggning kallad Ecoparc. Utsortering av en orange påse med matavfall till kompostering.
Optibag förvärvas av Envac Centralsug AB.
Pinerolo. Den första anläggningen levereras till Italien utanför Turin. Optibags sortering är direkt integrerad med Enviflex förbehandling som sedan är samankopplat med biogasanläggning och kompostering samt framställning av bränslepellets.
VEFAS Vestra Finnmark Avfallsselskap, Alta i Norge.Utsortering av 6 fraktioner samt manuell sortering.

2001
Traab i Vänersborg bygger en komplett anläggning med biologisk behandling och biogastillverkning. Optibag levererar en komplett förbehandling ”Enviflex” av matavfall till biogasproduktion
HAF, Helgeland AvfallsForedling i Mo i Rana, Norge. Optisk sortering av 3 fraktioner
Telge Energi, Södertälje. Den första sorteringsanläggningen med Optisoft styrsystem. Enkelt och överskådligt system med möjlighet att integrera kvalitetsarbete och service.
SHMIL, Söndre Helgelands Miljöverk. i Mosjöen, Norge

2000
Leverans av Optisk sortering i 5 fraktioner till Avfallservice AS i Sörkjosen, Norge.
Leverans av 2 fraktioner till Århus i Danmark. Samt en komplett Enviflexanläggning.

1999
Optibag Systems AB bildas. Atle AB, ett helsvenskt investmentbolag köper patent rättigheter namn och design från Wahlqvist. Samtlig pesonal som involverats i projekten flyttar med i det nya bolaget som lokaliseras I Mjölby.

1998
Leverans av de två första anläggningarna till Norge, Reno-Vest i Sortland samt Öras, nära Gardemoen.

1996
Fulu kommun väljer optisk sortering med tre fraktioner. Detta innebär introduktion av färgsortering.

1994
Leverans av den nu existerande Optiska sorteringen i Borås.Första anläggningen som Optibag medverkade i leveransen av behandlingsutrustning för den biologiska fraktionen. Påsöppnare, siktar och komposteringsanläggning.
Leverans av optisk sortering till Vetlanda.

1993
Den första Optibaganläggningen i Finland byggdes för Ekorosk OY i Jakobstad.

1990
Den första Optibaganläggningen i byggdes för att prova konceptet i ett helt samhälle. Det byggdes för två fraktioner, svarta påsar för organiskt material samt vita påsar för restavfall. Från och med nu, marknadsförs konceptet under namnet Optibag och tillverkas av Wahqvist verkstäder i Ödeshög.

1989
Första testet startade I Borås av Lars Larsson från Borås renhållning. Wahlquist levererade transportutrustningen till testanläggningen.

Skicka sidan

Tipsa en vän eller kollega om Optibag.