Optibags affärsidé och vision

Affärsidé

Envac Optibag skall marknadsföra och utveckla Optibag till ett ledande sorteringssystem, genom att leverera nyckelfärdiga effektiva sorteringsanläggningar för källsorterat hushållsavfall i påsar. 
Vår framgång skall bygga på kunskap om hela kedjan från insamling till återvinning och genom nära samarbete med våra kunder förbättra nya och befintliga anläggningar.


Vision

Envac Optibag skall vara en globalt drivande kraft för ökad materialåtervinning och hållbart samhälle genom att erbjuda enkel källsortering.

Skicka sidan

Tipsa en vän eller kollega om Optibag.